bel ons 0485 36 27 67

Informatie Wwft

De implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (nieuwe Wwft) is op 6 maart aangenomen door de Tweede Kamer. Hierbij is ook een amendement aangenomen om de maximale boetes die kunnen worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren te verdubbelen van 10% naar 20% van de omzet. Ook is een motie van de SP aangenomen die de regering oproept het onmogelijk te maken dat personeel van trustkantoren aangemerkt kan worden als UBO.

Twee andere moties die zijn ingediend zijn aangehouden. Mogelijk worden deze op een later moment alsnog in stemming gebracht of ingetrokken. Het gaat om een motie van GroenLinks die de regering vraagt in kaart te brengen welke keuzes andere Europese lidstaten maken bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De minister heeft al toegezegd hierop terug te komen.

Een andere motie van D66 en GroenLinks vraagt de regering om de definitie van een UBO aan te scherpen van een 25% +1 belang naar een belang van 10%. VNO-NCW en MKB Nederland hebben zich hiertegen verzet en ervoor gepleit om de regelgeving in Nederland niet nog strenger te maken dan Europa voorschrijft. De makelaarsorganisaties hebben hier binnen MKB-Nederland en VNO-NCW ook op aangedrongen. De indieners hebben de motie uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Nu de Tweede Kamer de implementatiewet heeft aangenomen, zal deze wet op korte termijn worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. Daarmee is de definitieve invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn weer een stap dichterbij gekomen. 

sitemap | contact | privacy | webwe website , een product van dotsolutions